De Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB ) is een belangenorganisatie die vanaf de oprichting in 1946 een aantal heldere doelen nastreeft:

    Het schoorsteenvegers-vak een grotere bekendheid geven en het imago van de schoorsteenveger verbeteren.

    Herkenning van de vakbekwame schoorsteenveger en een einde maken aan de Nederlandse wildgroei.

    Professionele opleidingen voor hen die het schoorsteenvegers-vak willen uitoefenen.

    Als lid van de Europese Bond meewerken aan Europese regelgeving voor het bouwen, reinigen en controleren van schoorstenen.

De ASPB probeert op deze manieren de branche duidelijk te profileren. Dat dit nog steeds heel hard nodig is blijkt telkens weer uit berichten in de media over de beruchte beunhazen, die met knoeiwerk, oplichtingpraktijken en intimidatie het beeld van de hele bedrijfstak ernstige schade toebrengen.

Publiekvoorlichting is voor de ASPB één van de middelen om duidelijk te maken dat het goed en verantwoord vegen van rook- en ventilatiekanalen van groot belang is en uitgevoerd dient te worden door de goed opgeleide vakman.

Door de ASPB en het kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek Intechnium is een professionele opleiding ontwikkeld voor het diploma Gezel- en meesterschoorsteenveger.

Ruwweg de helft van de 350 reguliere schoorsteenvegerbedrijven zijn bij de ASPB aangesloten. Leden van de ASPB dienen als bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, zij dienen een Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, moeten met deugdelijk materiaal werken en moeten toelatingsexamen doen of in het bezit zijn van het diploma Gezelschoorsteenveger. Leden van de ASPB onderwerpen zich ook aan de klachtenregeling van de Bond.

Voor aanvullende informatie www.aspb.nl


Veilig werken op hoogte

Veilig werken op platte en hellende daken is absolute noodzaak. Valgevaar is reëel; vallen van daken leidt bijna altijd tot (zwaar) lichamelijk letsel. Dat geldt voor iedereen die op daken werkt, zoals schoorsteenvegers, schilders, installateurs, dakdekkers.

Naast een verscherpt toezicht, stelt de wetgever steeds strengere eisen aan arbeidsomstandigheden en daarmee aan veiligheidsvoorzieningen op het dak. Met het eenmalig aanbrengen van het permanente SafeClick® Systeem is het dak veilig toegankelijk voor alle soorten werkzaamheden. Ook steigermateriaal kan direct aan het systeem worden gekoppeld.

Na installatie is SafeClick®Systeem een permanent onderdeel van het dak, onzichtbaar weggewerkt onder de dakpannen. Tijdens werkzaamheden kunnen man en materieel met een unieke verbinding eenvoudig aan dit systeem worden aangeklikt.

U herkent de door speciale training gecertificeerde schoorsteenvegers die de installatie van het SafeClick® veiligheidssysteem mogen uitvoeren aan dit logo.

Voor meer informatie klik hier.

bron:website ASPB