Bij het verbranden van hout, kolen en olie zetten zich in het rookkanaal stof en roetdeeltjes vast. De laag die dan ontstaat, moet dan worden verwijderd. Laat u die laag zitten kan er creosoot (een teerproduct) ontstaan en creosoot is een veroorzaker van schoorsteenbrand. Creosoot ontstaat wanneer men nat hout stookt of wanneer men hout verbrandt bij een lage temperatuur.Ook afvoerkanalen van gaskachels en centrale verwarmingen dienen te worden geveegd.
Er kan namelijk gemakkelijk koolmonoxide ontstaan in de ruimte waar deze verbrandingsapparaten staan! Met alle gevolgen van dien.

Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek geveegd worden. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk.